Home / Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR")

Správce osobních údajů: desseq.eu s.r.o., se sídlem Bolevecká 6/22, 301 00 Plzeň - Severní Předměstí, IČO: 02240891, web: www.desseq.eu, e-mail: info@desseq.eu, tel.č.: +420 773 447 737(dále jen „společnost" nebo „správce").

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen "OÚ") budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa.

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., a to zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu.

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 3 let, nerozhodnete-li se uděliti nám souhlas opakovaně.

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:

marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),

poskytovatelé softwaru - pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);

provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky nemůžeme zasílat.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,

požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,

vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,

požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

přenést vaše osobní údaje k jinému správci,

odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@desseq.cz.  V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
design

Dokonalé technické řešení

Tvorba technologického a konstrukčního návrhu včetně hledání nových funkčností je smyslem naší práce.

service

Nejsme jen výrobcem, jsme po ruce

Jsme spolehlivým partnerem. Víme, že předáním stroje naše služby nekončí.

quality

Výsledek ve vysoké kvalitě

Při zpracování strojů jsme velmi precizní. Používáme jen osvědčené komponenty renomovaných výrobců.

SMC
FANUC
Lenze
MPO ČR
EU